logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGrellneth, Alojz

Iné mená:

Grellneth Alojz

Životopisné dáta:

* 1812 – † 10. marca 1871

Životopis:

Teológiu študoval v Banskej Bystrici, po skončení štúdia bol v r. 1834 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Kláštore pod Znievom, Tužine, Veľkých Uherciach, Kremnických Baniach a Nitrianskom Pravne. Od r. 1842 bol farárom v Krahuliach, no v r. 1846 sa zriekol fary a vypomáhal v Piargu pri B. Štiavnici. V r. 1850 bol kaplánom vo Vrícku a potom na korekcii. V r. 1851 bol kaplánom v Tužine a stal sa správcom farnosti v Lazanoch, kde pôsobil dva roky a odišiel do dôchodku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kláštor pod Znievom 1835 sp. - - - - Grellneth, Alojz kaplán
Veľké Uherce 1836 sp. - - - - Grellneth, Alojz kaplán
Kremnické Bane 1837 sp. - 1838 sp. - Grellneth, Alojz kaplán
Nitrianske Pravno 1842 sp. - - - - Grellneth, Alojz kaplán
Krahule 1842 - - 1847 - - Grellneth, Alojz farár
Lazany 1851 - - 1852 - - Grellneth, Alojz administrátor