logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGregorovič, Tibor

Iné mená:

Gregorovič Tibor.

Tituly:

špirituál Kňazského seminára, prefekt Malého seminára

Životopisné dáta:

* 14. apríla 1913, Slovenské Pravno, okr. Turčianske Teplice – † 1. decembra 1983, Zemianske Kostoľany, okr. Prievidza

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol ordinovaný 19. júna 1943. Bol kaplánom v Oslanoch. V rokoch 1945-1950 pôsobil ako suplujúci profesor Vysokej školy bohosloveckej a špirituál Kňazského seminára, prefekt Malého seminára v Banskej Bystrici. V rokoch 1950-1965 bol administrátorom na Španej Doline, potom dlhé roky pôsobil ako správca fary v Zemianskych Kostoľanoch, kde aj zomrel a kde je aj pochovaný.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 44; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat;
www.kfbb.estranky.sk/clanky/banm.html
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 24.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oslany 1943 - - 1945 - - Gregorovič, Tibor kaplán
Banská Bystrica 1945 - - 1950 - - Gregorovič, Tibor prof., špirituál Kň. sem. prefekt Malého seminára
Špania Dolina 1950 - - 1965 - - Gregorovič, Tibor správca farnosti
Zemianske Kostoľany 1965 - - +1983 dec. 1. Gregorovič, Tibor správca farnosti