logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGregor, Ján

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 14. januára 1884, Tajov, okr. Banská Bystrica – † 17. júla 1945, Žarnovica

Životopis:

Bol bratom spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. Teológiu študoval v Banskej Bystrici, po skončení štúdia bol v r. 1908 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Hronci, Detvianskej Hute, Brezne, Starých Horách. V rokoch prvej svetovej vojny bol vojenským kurátom. Od r. 1918 pôsobil v Moštenici, najskôr ako administrátor, od r. 1919 ako farár. V rokoch 1920 -1925 bol farárom v Podkoniciach. Od r. 1925 pôsobil v Dubovej, najprv ako správca farnosti, od r. 1927 ako dekan, od r. 1929 ako farár. V r. 1933 sa stal dištriktuálnym dekanom. Od r. 1935 bol farárom v Žarnovici, kde sa v r. 1940 stal dištriktuálnym dekanom a kde aj zomrel. Bol dobrým hospodár, veľkým poľovníkom. Bol veselej povahy, vedel znamenite rozprávať.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Podbrezová 1908 - - 1909 - - Gregor, Ján miestny kaplán
Moštenica 1912 - - 1914 - - Gregor, Ján farár
Horná Ves 1913 - - 1914 - - Gregor, Ján administrátor
Moštenica 1918 - - 1919 - - Gregor, Ján farár
Podkonice 1919 - - 1924 - - Gregor, Ján farár
Nemecká 1925 - - 1935 - - Gregor, Ján farár
Žarnovica 1935 - - 1945 - - Gregor, Ján farár