logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGramantik, Matej

Iné mená:

Gramantik Mathias. Gramantik Matej

Životopisné dáta:

* Prievidza – † 6. februára 1766, Prievidza

Životopis:

27. júla 1720 bol prijatý do alumnátu budínskeho Széchényiana, z ktorého bol 23. septembra 1724 vysvätený za kňaza. V tom roku bol ustanovený za farára v Koši. Odtiaľ bol 8. mája 1731 ustanovený v Gajdli a v Tužine, ktoré bol dočasne spojené až do r. 1736. V r. 1731 tam gróf František Ziči vykonal vizitáciu. V r. 1762 sa zriekol svojho benefícia. Zomrel v Prievidzi.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kľačno 1731 máj 8. 1762 - - Gramantik, Matej farár
Tužina 1731 máj 8. 1736 - - Gramantik, Matej farár