logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGramantik, Juraj

Tituly:

národovec, spisovateľ, bojovník za práva slovenského národa

Životopisné dáta:

* 28. apríla 1848, Prievidza – † 26. septembra 1916, Budapešť, poch. v rodisku

Životopis:

Za kňaza bol vysvätený v r. 1872. Ako kaplán na viacerých miestach bojoval za práva slovenského národa a neohrozene sa vzoprel maďarizácii. Vyhlásili ho za pansláva a v r. 1880 preložili na chudobnú, odľahlú faru v Prečíne v okrese Považská Bystrica. Tam ďalej horlivo pracoval a pričinil sa o opravu kostola i školy. Neskoršie vystaval vo svojej farnosti novú školu. Udržoval čulú korešpondenciu s poprednými slovenskými spisovateľmi, všemožne ich povzbudzoval a podporoval. V r. 1912 spolu s Milanom Hodžom odovzdal Memorandum o riešení slovenskej otázky maďarskej vláde. V r. 1916 ťažko ochorel a tri dni po operácii v Budapešti zomrel; na prievidzskom cintoríne mu rodina dala postaviť pomník.
Bol aj literárne činný. Nábožensky i národne burcoval slovenský ľud svojimi príspevkami v časopisoch Kazateľ, Kresťan a v Katolíckych novinách. Jeho literárna a rukopisná pozostalosť čaká na preskúmanie.

Pramene:

Petic, P.: Národovci Hornej Nitry. Martin 1931, s. 68-72.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Štiavnik 1870 - - 1875 - - Gramantik, Juraj kaplán
Petrovice 1874 - - 1874 - - Gramantik, Juraj administrátor
Kysucké Nové Mesto 1875 - - 1879 - - Gramantik, Juraj kaplán
Štiavnik 1879 - - 1880 - - Gramantik, Juraj kaplán
Prečin 1880 - - 1916 - - Gramantik, Juraj farár