logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGombík, Róbert

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 30. júla 1949, Bošany – † 24. júla 2020, Svätý Peter, okr. Komárno, poch. v Komárne

Životopis:

Teológiu študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, po skončení štúdia bol 14. marca 1975 vysvätený za kňaza. Kňazskú vysviacku prijal z rúk trnavského apoštolského administrátora, biskupa Mons. Júliusa Gábriša. Ako kaplán pôsobil v Senci. V rokoch 1978-1985 bol mimo pastorácie z dôvodu podpísania Charty 77, čím sa stal pre vtedajší totalitný komunistický režim nepohodlný. V roku 1985 sa stal kaplánom v Štúrove. V roku 1986 sa stal farským administrátorom farnosti Sikenička, kde zotrval do roku 1990. V rokoch 1990-2010 pôsobil ako farský administrátor vo farnosti Žihárec. Od roku 2010 až do svojej smrti bol farárom vo farnosti Svätý Peter v Hurbanovskom dekanáte.
Pohrebná svätá omša bola slúžená 30. júla vo farskom Kostole sv. Martina vo Svätom Petre, po nej popoludní nasledovali pohrebné obrady na cintoríne v Komárne.

Pramene:

Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava 1978, s. 115;
https://www.abu.sk/archiv/spravy/umrtie-zomrel-knaz-robert-gombik;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200724033;
parte

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Senec 1975 mar. 15. 1978 - - Gombík, Róbert kaplán
1978 - - - - - Gombík, Róbert mimo pastorácie
Štúrovo 1986 - - 1986 - - Gombík, Róbert kaplán
Sikenička 1986 - - 1990 - - Gombík, Róbert farár
Žihárec 1990 - - - - - Gombík, Róbert farár