logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGolkovič, Ján

Iné mená:

Golkovics Joannes.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Teológiu študoval v seminári Marianum, 3. mája 1703 bol vysvätený za kňaza. 12. júna 1704 bol ustanovený za farára v Litave, odtiaľ prešiel 8. augusta toho roka do Necpal, kde ho kvôli akciám novátorov sotva prijali. 13. júna 1705 bol ustanovený v Trstenej, kde pracoval až do r. 1713.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Belá-Dulice 1704 - - 1705 - - Golkovič, Ján farár
Necpaly 1704 aug. 8. 1705 - - Golkovič, Ján excurrendo z Belej
Litava 1704 jún 12. 1704 - - Golkovič, Ján farár
Trstená 1705 jan. 13. 1713 - - Golkovič, Ján farár