logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGogolák, Ján

Iné mená:

Gogolák Joannes.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

† 22. marca 1765, Brezová pod Bradlom, okr. Myjava

Životopis:

V mesiaci januári 1727 bol vysvätený za kňaza. 6. januára 1733 bol ustanovený za farára v Turej Lúke. V tom istom roku pod záštitou Karola III. bol kostol znovu vymožený prostredníctvom ostrihomského kanonika a kráľovského komisára Pavla Kuboviča, a obnovený pre katolícky obrad, a farár bol slávnostne uvedený za prítomnosti mnohých. Odtiaľ prešiel 21. novembra 1736 do Dolných Orešian, nato už 28. apríla 1737 do Dolného Lopašova. Odtiaľ potom prešiel 22. septembra 1743 do Brezovej, kde bol ozdobený hodnosťou dekana myjavského dištriktu. Tam aj zomrel. Bol to príkladný muž.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turá Lúka 1733 jan. 6. 1736 nov. 21. Gogolák, Ján farár
Dolné Orešany 1736 nov. 21. 1737 máj - Gogolák, Ján farár
Dolný Lopašov 1737 apr. 28. 1743 sept. 1. Gogolák, Ján farár
Brezová pod Bradlom 1743 sept. 22. +1765 mar. 22. Gogolák, Ján farár