logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGhillány, Juraj

Iné mená:

Ghillány de Láz et Bernecze Georgius.

Tituly:

svätiaci biskup

Životopisné dáta:

† 27. mája 1729, Ostrihom

Životopis:

V seminári Pázmáneum strávil roky 1681 a 1682. V rokoch 1683 - 1887 bol farárom v Horných Salibách. V mesiaci októbri 1689 obdržal farnosť Šintavu zároveň so Sereďou. 18. apríla 1691 sa stal farárom v Šamoríne a už 21. augusta toho roka bol inštalovaný za ostrihomského kanonika. 6. augusta 1696 sa stal hontianskym archidiakonom a subkustódom, prepoštom sv. Eustacha de Csúth. 14. septembra 1700 nitrianskym archidiakonom. 20. marca 1703 novijským biskupom. 24. decembra 1707 kustódom, 24. júla 1710 kantorom a prepoštom P. M. de Liptó. 30. októbra 1711 lektorom, potom 13. apríla 1715 veľprepoštom. Tohto sa dobrovoľne zriekol a 13. októbra 1721 bol uvedený do prepozitúry sv. Štefana prvomučeníka. 26. augusta 1714 sa stal sufragánnym svätiacim biskupom tininským. Vo svojom testamente určil dotácie pre kostol sv. Štefana prvomučeníka na ostrihomskom hrade, pre františkánsky konvent v Okoličnom, jezuitom v Liptovskom Svätom Mikuláši i piaristiským kolégiám v Nitre a Prievidzi.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horné Saliby 1683 - - 1687 - - Ghillány, Juraj farár
Sereď 1689 okt. - 1691 - - Ghillány, Juraj farár
Šintava 1689 okt. - 1690 - - Ghillány, Juraj farár
Šamorín 1691 apr. 18. 1693 - - Ghillány, Juraj farár
Rimavská Sobota 1700 - - - - - Ghillány, Juraj farár