logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGése, František, SDB

Tituly:

salezián, misionár, prefekt seminára

Životopisné dáta:

* 4. júna 1903, Urmince, okr. Topoľčany – † 6. marca 1973, Považské Podhradie, okr. Považská Bystrica

Životopis:

Teológiu študoval v Buenos Aires v Argentíne. Po ukončení teologického štúdia bol 22. októbra (decembra?) 1934 vysvätený za kňaza. Bol misionárom v Argentíne v období, kedy sa v Buenos Aires konal medzinárodný eucharistický kongres v dňoch 9. až 14. októbra 1934. V r. 1943 bol inkardinovaný do Spišskej diecézy a stal sa správcom farnosti v Jurgove a prefektom v kňazskom seminári. V r. 1944 bol kaplánom v Starej Ľubovni a v Liptovskom Mikuláši. V r. 1946 bol inkardinovaný do Banskobystrickej diecézy. Bol kaplánom vo Vyhniach a Detve, správcom farnosti v Janovej Lehote, od r. 1951 správcom farnosti v Očovej. V r. 1953 bol uväznený. bol v civilnom zamestnaní, potom v službách Charity. Potom slúžil v nitrianskom biskupstve ako správca farnosti v Považskom Podhradí, kde aj zomrel.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 151; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; V mene Božom. Pamätnica k výročiu kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka. Spišská Kapitula 2000, s. 33

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Kostoľany 1939 - - 1940 - - Gése, František, SDB kaplán
Trstená 1945 september - 1946 máj - Gése, František, SDB kaplán
Vyhne 1946 - - 1946 - - Gése, František, SDB kaplán
Janova Lehota 1948 - - 1951 - - Gése, František, SDB administrátor
Očová 1951 - - 1952 - - Gése, František, SDB administrátor
Považské Podhradie 1967 - - 1973 - - Gése, František, SDB správca farnosti