logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGaulík, Matej

Iné mená:

Gaulik Mathias.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len veľmi málo. 23. apríla 1725 bol ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Martine, ale už po dni dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Martin 1725 apr. 23. 1725 - - Gaulík, Matej farár