logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGallus, Jakub

Iné mená:

Gallus Jacobus.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že v r. 1580 bol farárom v Tŕní a bol už prívržencom novotárov.

Pramene:

Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali. Banská Bystrica 1876; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tŕnie 1580 sp. - - - - Gallus, Jakub farár