logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGallus de Somos

Iné mená:

Gallus De Somos

Životopisné dáta:

15. storočie

Životopis:

V r. 1401 do 30. decembra 1402 bol rektorom kostola Prebl. Panny Márie de Zuchano (Sučany). Fary bol zbavený podľa dekrétu Bonifáca IX., lebo vyše roka sa nedal vysvätiť za kňaza.

Pramene:

Mon. Vat. et I. T. IV. 493; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sučany 1401 - - 1402 dec. - Gallus de Somos farár