logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGallo, Jozef

Iné mená:

Galló Josephus.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* Zavar, okr. Trnava – † 11. novembra 1770, Krušovce, okr. Topoľčany

Životopis:

Pochádzal zo šľachtickej rodiny. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1740 stal bakalárom a v r. 1741 magistrom filozofie. Teológiu študoval v tom istom seminári, v r. 1745 ju ukončil po štvrtom ročníku. 8. januára toho roka prijal úrad v novozriadenej farnosti Dubovec v okrese Rimavská Sobota. Odtiaľ prešiel 20. februára 1751 do Veľkých Ripnian v topoľčianskom okrese. Jeho starostlivosťou sa znovu začali písať matriky. Kostol bol zaklenutý z vlastných zbierok. Kaplnku postavil Andrej Baranyay na vlastné náklady. V r. 1755 vykonal Anton Révay vizitáciu. V tom istom roku bolo do farnosti uvedené spolubratstvo pásikárov. Vo filiálke Horné Obdokovce sa postaral o renováciu starobylého kostola. 8. júna 1757 prešiel do Krušoviec, kde sa stal aj dekanom dištriktu. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dubovec 1745 jan. 8. 1751 feb. 20. Gallo, Jozef farár
Veľké Ripňany 1751 feb. 20. 1757 jún 8. Gallo, Jozef farár
Krušovce 1757 jún 8. +1770 nov. 11. Gallo, Jozef farár