logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGallik, Štefan

Životopisné dáta:

* 24. 12. 1955 v Lendaku

Životopis:

Ord. 17. 6. 1980 v Banskej Bystrici
Pôsobil:
1980 – kaplán Hriňová, Brezno
1984 – farský administrátor Vyhne
1990 – farský administrátor Moštenica
1990 – farský administrátor Medzibrod a Ľubietová
1991 – farár Žiar nad Hronom, dekan
1996 – vicerektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského
v Banskej Bystrici – Badíne
1996 – farský administrátor Badín
1996 – štúdiá na KUL Lublin, Poľsko
1997 – 2002 člen kolégia konzultorov
1998 – ICLic. Katolícka univerzita v Lubline, Poľsko
1998 – sudca cirkevného súdu
2000 – študijno–formačný pobyt v kňazskej škole hnutia Focolare v Lopiane
2001 – farár Tekovská Breznica
2002 – predseda Komisie pre hnutia Diecéznej synody
2003 – farár Krupina
2004 – pastoračný pobyt v Keni (21. 6. 2004 – 31. 12. 2004)
2008 – farár Hriňová

Pramene:

Schem1978

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vyhne 1984 - - 1990 - - Gallik, Štefan správca farnosti