logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGajdošík, Juraj

Iné mená:

Gajdossik

Tituly:

nitriansky sídelný kanonik

Životopisné dáta:

* 1849, Raková, okres Čadca – † 24. októbra 1929, Nitra

Životopis:

Narodil sa rodičom Jurajovi a Anne, rod. Chabrečekovej. Pokrstený bol 28. júna 1849 v Rímskokatolíckom farskom chráme Narodenia Panny Márie v Rakovej. Základnú školu navštevoval v rodnej Rakovej.
Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Žiline a v Nitre a potom študoval teológiu v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre. Za kňaza ho vysvätili v roku 7. augusta 1875 v Katedrálnom chráme svätého Emeráma v Nitre.
Bezprostredne po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán najskôr v Makove (1875–1876), potom v Turzovke (1876–1886) a nakoniec v Čiernom pri Čadci (1886–1887). Posynodálne skúšky z cirkevného práva a dogmatickej, morálnej i pastorálnej teológie absolvoval 1. septembra 1886 v Nitre. Na základe ich úspešného absolvovania sa mohol uchádzať o farské benefícium. Vďaka konkurzu bol 27. februára 1887 inštalovaný za farára v Hornom Vadičove (okr. Kysucké Nové Mesto). V tej istej funkcii začal roku 1890 pôsobiť aj v Čiernom pri Čadci, kde už predtým pôsobil ako kaplán. Inštalovaný bol 25. januára 1891.
Dňa 13. októbra 1904 bol prostredníctvom biskupského komisára Demetera Ďurčanského (1855–1922) slávnostne inštalovaný do funkcie dištriktuálného dekana dekanátu Čadca. 10 Roku 1921 bol vymenovaný za čestného kanonika Nitrianskej kapituly 11 a 6. júna 1924 aj za aktuálneho kanonika.
Roku 1926 zastával funkciu archidiakona archidiakonátu Hradná. V auguste 1925 oslávil kňazskú päťdesiatku (sacerdos iubilaris). Keďže sily mu ubúdali, uvedomoval si, že čoskoro tento svet opustí. Preto 29.októbra 1927 učinil fundáciu (2500 Kč), ktorá sa týkala celebrovania svätých omší v Rakovej. 14 Podobne založil 19. decembra 1927 aj ďalšiu omšovú základinu (5000 Kč). Tri dni pred svojou smrťou bol ustanovený za archidiakona archidiakonátu Žilina.
Zomrel 24. októbra 1929 o 7.00 hod. Jeho telesné pozostatky boli pochované 26. októbra 1929 o 15.00 hod. na mestskom cintoríne v Nitre. Zádušná svätá omša bola celebrovaná v ten istý deň o 8.30 hod. v Katedrálnom chráme svätého Emeráma v Nitre.

Pramene:

Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Makov 1875 - - 1876 - - Gajdošík, Juraj kaplán
Turzovka 1876 - - 1886 - - Gajdošík, Juraj kaplán
Čierne pri Čadci 1886 - - 1887 - - Gajdošík, Juraj kaplán
Horný Vadičov 1887 febr. 27. 1890 - - Gajdošík, Juraj farár
Čierne pri Čadci 1891 - - 1924 - - Gajdošík, Juraj farár
Nitra 1924 - - +1929 okt. 24. Gajdošík, Juraj kanonik