logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGaján, Ján

Iné mená:

Gaján Joannes.

Životopisné dáta:

* 1684 – † 12. apríla 1725, Modra, okr. Pezinok

Životopis:

Štyri ročníky teológie absolvoval v Pázmáneu. 29. októbra 1707 bol ustanovený za farára v Šuranoch, nato 10. augusta 1708 obdržal Vištuk, 18. mája 1712 Dolnú Krupú, potom 21. mája 1713 Modru. Tam v r. 1714 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý povedal, že farár má 30 rokov. 28. mája toho roka predložilo mesto Modra jeho prostredníctvom arcibiskupskému konzistóriu sťažnosti proti reholi sv. Benedikta a tým arcibiskupovi. V tom čase povstala inkvizícia aj proti modranskému pustovníkovi. V r. 1723 sa vykonal špecifický súpis farnosti. Od 20. augusta 1725 mal dlhší proces s nekatolíkmi a so sudcom Jurajom Schreiberom, hnevajúcich sa na spev Ambroziánskeho hymnu. Zomrel bez závetu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šurany 1707 okt. 29. 1711 - - Gaján, Ján farár
Vištuk 1708 aug. 10. 1712 máj 18. Gaján, Ján farár
Dolná Krupá 1712 máj 18. 1713 máj - Gaján, Ján farár
Modra 1713 máj 21. +1745 apr. 12. Gaján, Ján farár