logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGábor, Štefan

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy

Životopisné dáta:

* 28. júna 1953, Snina

Životopis:

Po skončení štúdia teológie na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bol ordinovaný 12. júna 1977 v Bratislave za kňaza. V rokoch 1977-1979 bol kaplánom v Jankovciach v okrese Humenné, v rokoch 1979-1981 vo Vranove nad Topľou, v rokoch 1981-1983 v Sečovciach v trebišovskom okrese. V rokoch 1983-1990 vol administrátorom farnosti Slovenská Kajňa vo vranovskom okrese, v rokoch 1990-2005 farárom v Kamenici nad Cirochou v okrese Humenné. Od r. 2005 je farárom vo Vyšnom Hrušove v okrese Humenné.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 54;
www.kamenicanadcirochou.sk/farnost/knazi/

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jankovce 1977 - - - - Gábor, Štefan kaplán
Slovenská Kajňa - Dobrá nad Ondavou 1983 - - 1990 - - Gábor, Štefan administrátor
Kamenica nad Cirochou 1990 - - 2005 - - Gábor, Štefan farár
Vyšný Hrušov 2005 - - - - Gábor, Štefan farár