logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGábor, Michal

Iné mená:

Gábor Michael.

Životopisné dáta:

† 20. marca 1797, Trnava

Životopis:

20. decembra 1752 bol poslaný za kaplána do Prievidze. 3. októbra 1755 bol ustanovený za farára v Necpaloch, nato 17. mája 1761 obdržal Chrenovec, odtiaľ prešiel 10. novembra 1771 do Modrovej, ktorej sa v r. 1782 zriekol a odišiel do domu odpočinku v Trnave, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Necpaly 1755 okt. 3. 1761 máj 17. Gábor, Michal farár
Chrenovec - Brusno 1761 máj 17. 1771 nov. 10. Gábor, Michal farár
Modrová 1771 nov. 10. 1782 - - Gábor, Michal farár