logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFüzy, Imrich

Iné mená:

Fuzy, Imrich

Tituly:

mecén slovenskej kultúry, exilový kultúrny pracovník

Životopisné dáta:

* 24. marca 1914, Kokava nad Rimavicou, okr. Poltár – † 14. februára 2004, Hamilton, Kanada

Životopis:

Kňazskú vysviacku prijal v r. 1936 z rúk banskobystrického biskupa Mariána Blahu. Ako kaplán pôsobil vo Vrútkach (1936) a vo Vyhniach, ako vojenský kurát prevzal starostlivosť o duchovné potreby slovenskej armády najprv v zázemí, neskôr aj na ruskom fronte ako prednosta duchovnej správy slovenských jednotiek (1944).
So slovenskými vojakmi prežil internovanie a pobyt v nemeckom zajateckom tábore Kaisersteinbruch pri Viedni. V r. 1945 sa vrátil na Slovensko a pôsobil ako kaplán v Novej Bani. Pre vlastenecké postoje ho v rokoch 1945-1947 viackrát vyšetrovali a väznili. V r. 1947 pastoračne pracoval medzi slovenskými robotníkmi v českom pohraničí.
Začiatkom r. 1948 odišiel do exilu. Po pobyte v utečeneckých táboroch v Rakúsku sa v októbri 1949 dostal do Kanady. Krátko pobudol vo Windsore a v Toronte. Od r.1950 prevzal správu slovenskej Farnosti sv. Cyrila a Metoda v Hamiltone, kde podnes nepretržite účinkuje. Zaslúžil sa o zakúpenie kostolnej budovy, ktorú prestavali na farský chrám vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Kostol sa stal národnou svätyňou Slovákov v Kanade. Pre spoločenské podujatia Slovákov v Hamiltone a na okolí zakúpil pozemok, dnes po celej Kanade známy ako Bratislavský park.
Od počiatku svojho pôsobenia vytváral na hamiltonskej fare pohostinné prostredie pre básnickú či umeleckú tvorbu slovenských umelcov a básnikov žijúcich v exile (Rudolf Dilong, Mikuláš Šprinc, Ján Okáľ, Jozef Cincík, Karol Strmeň a i.).
Pre potreby veriacich vydal knižku modlitieb na každý deň v týždni Môj priateľ, niekoľko náboženských brožúrok a pohľadníc, napísal knižočku na úctu sv. Júdu Tadeáša. Bol horlivým šíriteľom úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu. V roku 1999 o ňom napísali Tereza Michalová a Peter Cabadaj monografiu s názvom Father Imrich Fuzy.

Pramene:

Katolícke noviny, r. 90, 1975, č. 42; Náhalka, Š.: Exul Familia Slovacorum. Rím 1962; Repka, V.: Rozhovory z diaľky. Martin 2000, s. 92-99.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vyhne 1942 - - 1942 - - Füzy, Imrich farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
479840Füzy, ImrichSv. Júda Tadeáš1960
1066163Füzy, ImrichMôj priateľ1983
434901Füzy, ImrichMôj priateľ1985
479636Füzy, ImrichMôj priateľ1986
443204Füzy, ImrichMôj priateľ1987
729777Füzy, ImrichMôj priateľ1989
479839Füzy, ImrichMôj priateľ1991
384204Füzy, ImrichMôj priateľ1992