logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFurjel, Alojz

Iné mená:

A. F., F-el

Tituly:

básnik, publicista

Životopisné dáta:

* 25. februára 1911, Chlebnice, okr. Dolný Kubín – † 5. júna 1977, Ochodnica, okr. Kysucké Nové Mesto

Životopis:

Pochádzal z Oravy, no teológiu vyštudoval v Nitre, kde ho 7. marca 1937 vysvätili za kňaza. Najprv bol kaplánom v Predmieri, v júli 1939 v Dlhom Poli v žilinskom okrese, od r. 1942 vo Veľkom Rovnom a v Považskej Bystrici, od r. 1943 správcom farnosti vo Višňovom, od r. 1953 v Ochodnici, kde pôsobil do smrti.
Časopisecký publikoval básne v Kultúre (1933-1937), v Rozvoji (1937), v Hlasoch z domova a z misií (1936, tu aj preklad básne sv. Terezky), knižne v Dilongovej Antológii mladej slovenskej poézie (1933), v Almanachu slovenských bohoslovcov (1933, vydanom z príležitosti Pribinových osláv), v Máchalovom diele Regina cleri (1941). Literárne ho ovplyvnil Dlhomír Poľský a moderný poetizmus. Homiletické príspevky mal vo svätovojtešských Katolíckych kázňach, náboženské články v Hlasoch z domova a z misií a v Misionárskom kalendári. V neskorších rokoch veršoval len príležitostne (napr. báseň Novokňazovi z r.1955).

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 151; Belás, L.: Nezabúdajme na dejateľov minulosti. Katolícke noviny, r. 102, 1987, č. 24, s. 1.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Predmier 1937 - - 1942 - - Furjel, Alojz kaplán
Veľké Rovné 1942 - - - - - Furjel, Alojz kaplán
Višňové 1943 - - 1953 - - Furjel, Alojz farár
Ochodnica 1953 - - 1977 - - Furjel, Alojz farár


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
49641Kultúra19334Alojz Furjel Na jachte šťastia
49754Kultúra19335Alojz Furjel Máj dýchne medom
49775Kultúra19336Alojz Furjel Milostivé ráno
53635Hlasy z domova a z misií19391A. Furjel Nie je to najkrajší sen, ale skutočnosť; poďme a klaňajme sa!
53517Hlasy z domova a z misií19392Alojz Furjel. V čom záleží pravý katolicizmus?
53489Hlasy z domova a z misií19393A. Furjel Matka Božia nedávno znovu plakala.
53591Hlasy z domova a z misií19397A. F u r j e l Kam ideš?
54623Hlasy z domova a z misií19453A. Furjel Ratuj svoju dušu!
2347Pútnik cyrilometodejský194613-14A. Furjel: Pieseň o činorodej láske.
2248Pútnik cyrilometodejský19462A. Furjel: Výčitky nevercovi
2261Pútnik cyrilometodejský19463A. Furjel: Miluj a ver!
2270Pútnik cyrilometodejský19464A. Furjel: Mučeníci takto verili!
2419Pútnik cyrilometodejský19473A. Furje Kríž — znak našej viery.