logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFreyzeysen, Ignác

Iné mená:

Freyzeysen Ignác. Traycayzen Ignác

Životopisné dáta:

† 1793, Handlová, okr. Prievidza

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že v r. 1778 bol kaplánom, v r. 1779 sa stal farárom v Koši. Od r. 1780 pôsobil v Handlovej, kde aj zomrel. V historia domus farnosti Koš sa píše „Traycayzen“.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Koš 1778 - - 1780 - - Freyzeysen, Ignác farár
Handlová 1781 - - 1793 - - Freyzeysen, Ignác farár