logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFrankovský, Alojz

Tituly:

Mons., ThDr.

Životopisné dáta:

* 7. februára 1948, Veľká Franková, okr. Kežmarok

Životopis:

Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Spišskej Starej Vsi r. 1966 študoval teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Po ukončení štúdia bol 20. júna 1971 vysvätený za kňaza. V rokoch 1971-1974 bol kaplánom v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1974-1978 bol administrátorom v Hnilci, v rokoch 1978-1989 bol správcom farnosti Haligovce v okrese Spišská Nová Ves, v rokoch 1989-1990 bol správcom farnosti Lúčky pri Ružomberku. Od r. 1990 je správcom farnosti Poľanovce v levočskom okrese.
Od r. 1990 začal prednášať dogmatiku ako odborný asistent v kňazskom seminári v Spišskom Podhradí, v r.1992 sa stal sudcom Diecézneho tribunálu Spišského biskupstva. V r. 1995 dosiahol licenciát teológie na PAT v Krakove, v r. 1996 sa stal odborným asistentom na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V r. 1997 dosiahol doktorát teológie v Bratislave. Od r. 1999 je aj farárom konzultorom. V r. 2012 mu bol udelený titul Kaplán jeho Svätosti - monsignor.
Je autorom viacerých teologických prác.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 236; V mene Božom. Pamätnica k výročiu kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka. Spišská Kapitula 2000, s. 51.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Spišská Nová Ves 1971 - - 1974 - - Frankovský, Alojz kaplán
Hnilec 1974 - - 1978 - - Frankovský, Alojz správca farnosti
Haligovce 1978 - - 1989 - - Frankovský, Alojz správca farnosti
Veľká Franková 2017 júl 4 - - - Frankovský, Alojz dôchodca


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
776540Frankovský, AlojzPrednášky zo špeciálnej dogmatiky1990?
40876Frankovský, AlojzNáuka o jednotlivých sviatostiach1992
40877Frankovský, AlojzNáuka o Bohu Stvoriteľovi1994
40915Frankovský, AlojzBoh-Trojica-Stvorenie1999
21802Frankovský, AlojzPanna Mária v diele vykúpenia a spásy : Studia theologica scepusiensia, Nr. VII.2004