logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFranz, Ján

Iné mená:

Franz Joannes Ev.

Životopisné dáta:

* 14. decembra 1838, Sobotište, okr. Senica – † ?

Životopis:

Filozofiu absolvoval v Trnave, teológiu v Ostrihome. 26. júla 1864 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v meste Šaľa a v r. 1866 sa stal dočasným administrátorom v obci Trnovec nad Váhom. Po štyroch mesiacoch obdržal farnosť Lamač. Nato sa v r. 1887 stal administrátorom v katolíckom špitáli v Bratislave, 1908 prísediaci, 1918 na dôchodku. Viac informácii zatiaľ nemáme.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894
Schem. 1915.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šaľa 1864 - - 1866 apr. 8. Franz, Ján kaplán
Lamač 1866 apr. 8. 1887 - - Franz, Ján farár
Bratislava 1887 - - 1918 - - Franz, Ján administrátor katolícky špitál, 1908 prísediaci
1918 - - - - - Franz, Ján dôchodok