logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovForintos, Michal

Iné mená:

Forintos Michael.

Životopisné dáta:

† 26. apríla 1825, Ipeľský Sokolec, okr. Levice

Životopis:

Vieme o ňom len veľmi málo. Bol kaplánom Eszterházyovskej hradnej légie. 9. novembra 1816 ustanovený za farára v Ipeľskom Sokolci, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ipeľský Sokolec 1816 nov. 9. +1825 apr. 26. Forintos, Michal farár