logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFilovič, Pavol

Iné mená:

Filovics Paulus. Filovič Pavel

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol 5. januára 1698 vysvätený za kňaza. 20. mája 1701 bol ustanovený za farára v Nižnej, odtiaľ prešiel 13. januára 1706 ako prvý farár do Rabčíc, nato 7. októbra 1709 do Námestova. V auguste 1711 prešiel do Sučian, kde bola v apríli 1712 pridaná farnosť Turany, ktorú spravoval až do októbra toho roka. V r. 1727 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nižná 1701 máj 20. 1706 jan. 13. Filovič, Pavol farár
Rabčice 1706 jan. 13. 1709 okt. 7. Filovič, Pavol farár
Námestovo 1709 okt. 7. 1711 - - Filovič, Pavol farár
Sučany 1711 aug. - 1727 - - Filovič, Pavol farár