logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFiebig, Alojz

Tituly:

dekan, školský inšpektor

Životopisné dáta:

* 11. augusta 1862, Bytčica, dnes mestská časť Žiliny – † 6. 2. 1946 Skačany, okr. Partizánske

Životopis:

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Žiline a v Nitre a potom študoval teológiu v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre. Kňazské svätenie mu udelili v roku 1889. Bol kaplánom v Bošanoch, v roku 1891 bol dočasným správcom farnosti v Oponiciach, v roku 1892 krátko v Nitrianskom Rudne, v tom istom roku bol kaplánom v Dolných Lelovciach. Od roku 1898 bol dočasným správcom farnosti v Nitrianskej Strede, kde sa v roku 1899 stal farárom. V roku 1917 sa stal farárom v Skačanoch a súčasne zastupujúcim dekanom Skačianskeho dištriktu. V roku 1921 sa stal v tomto dištrikte dekanom a školským inšpektorom.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLII, Nitra 1942, s. 128; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bošany 1889 - - 1891 - - Fiebig, Alojz kaplán
Oponice 1892 - - 1892 - - Fiebig, Alojz administrátor
Nitrianske Rudno 1892 - - 1892 - - Fiebig, Alojz administrátor
Nováky 1892 - - 1892 - - Fiebig, Alojz kaplán
Dolné Lelovce 1892 - - 1898 - - Fiebig, Alojz administrátor
Nováky 1893 - - 1893 - - Fiebig, Alojz kaplán
Nitrianska Streda 1898 - - 1917 - - Fiebig, Alojz administrátor, farár
Skačany 1917 - - +1946 - - Fiebig, Alojz farár