logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFerko, Teodor

Tituly:

honorárny dekan, ICLic., ThLic.

Životopisné dáta:

* 20. novembra 1947, Veľké Rovné, okr. Bytča – † 21. decembra 2018, Nitra, poch. vo Veľkom Rovnom

Životopis:

Po skončení teologických štúdií na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 9. júna 1973 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Nemšovej, v r. 1974 v Košeci, v rokoch 1975-1978 v Nesluši. V rokoch 1978-2000 bol správcom farnosti Veľké Chlievany, pričom v rokoch 1993-1999 pôsobil aj ako defensor vinculi. V r. 1996 mu bol udelený titul honorárneho dekana. Od r. 2000 bol farárom farnosti Trenčín - Opatová a dosiahol licenciát z kánonického práva na Katolíckej univerzite v poľskom Lubline. V r. 2001 dosiahol licenciát z teológie na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Od r. 2003 bol sudcom cirkevného súdu. V r. 2013 pôsobil ako výpomocný duchovný vo farnosti Trenčín - Juh. V rokoch 2014-2017 žil na odpočinku v Žilinskej diecéze, od r. 2017 v Promeritae Quieti v Nitre, kde aj zomrel.
Svätá omša s pohrebnými obradmi sa konala v nedeľu 30. decembra 2018 vo Farskom kostole vo Veľkom Rovnom. Telo zosnulého následne pochovali na miestnom cintoríne.

Pramene:

parte
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 136-137.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nemšová 1973 - - 1974 - - Ferko, Teodor kaplán
Košeca 1974 - - 1975 - - Ferko, Teodor kaplán
Nesluša 1975 - - 1978 - - Ferko, Teodor kaplán
Veľké Chlievany 1978 - - 2000 - - Ferko, Teodor správca farnosti 1993-1999 def. vinc., 1996 honor. dekan
Opatová 2000 - - 2013 - - Ferko, Teodor farár ICLic., 2001 ThLic., 2003 sudca cirkev. súdu
Trenčín - Juh 2013 - - 2014 - - Ferko, Teodor výpomocný duchovný
Žilina 2014 - - 2017 - - Ferko, Teodor dôchodok
Nitra 2017 - - +2018 dec. 21. Ferko, Teodor dôchodok Promeritae Quieti sv. Svorada