logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFerko Augustín

Iné mená:

Ferko Augustinus

Tituly:

notár cirkevného súdu, honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 19. septembra 1913, Dolné Rykynčice, okr. Krupina – † 4. apríla 1983, Jarok, okr. Nitra

Životopis:

Teológiu študoval v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre, kde bol 11.júna 1944 vysvätený za kňaza. Od 1. júla 1944 bol kaplánom v Bošáci, od 1. júla 1948 v Čiernom, okr. Čadca. Od 1. júla 1949 bol kaplánom v Žiline a po odchode ThDr. Andreja Paldana spravoval desať mesiacov žilinskú farnosť. Od 1. marca 1952 bol dočasným správcom farnosti Drietoma a napokon prvým kaplánom vo farnosti Nitra-Dolné mesto. V r. 1953 sa stal notárom nitrianskeho Cirkevného súdu. Dňa 4. mája 1957 urobil prosynodálne skúšky z fundamentálnej a špeciálnej dogmatiky. Dňa 1. septembra 1957 sa stal správcom farnosti v Beckove, od 1. augusta 1962 v Uhrovci a napokon od 15. mája 1969 pôsobil v Jarku pri Nitre. V r. 1973 mu udelili titul čestného dekana. Tajne sa stal saleziánom.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 150; Žilinskí kňazi a rehoľníci. Žilina 2007, s. 54; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bošáca 1944 - - 1948 júl 1. Ferko Augustín kaplán
Čierne pri Čadci 1948 júl 1. 1949 júl 1. Ferko Augustín kaplán
Žilina 1949 júl 1. 1952 marec 1. Ferko Augustín kaplán
Nitra (dolné mesto) 1952 po - 1953 - - Ferko Augustín kaplán 1952 def. vinc.
Drietoma 1952 marec 1. 1952 - - Ferko Augustín správca farnosti
Nitra 1953 - - 1957 sept. 1. Ferko Augustín notár C. súdu
Beckov 1957 sept. 1. 1962 - - Ferko Augustín správca farnosti 1957 def. vinc.
Uhrovec 1962 - - 1969 - - Ferko Augustín správca farnosti
Jarok 1969 - - +1983 apríl 4. Ferko Augustín správca farnosti 1973 č. dekan