logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFerjanec, Ján

Iné mená:

Ferianec Ján, Ferjanec Jonnes

Životopisné dáta:

* 2. júna 1893, Bojnice, okr. Prievidza – † 4. decembra 1950, Bratislava, poch. v Bojniciach

Životopis:

Po skončení teologického štúdia bol v r. 1917 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Brezne, Starých Horách a Banskej Bystrici. V rokoch 1927-1929 bol správcom farnosti vo Vígľašskej Hute. Od r. 1929 pôsobil v Pohronskej Polhore, najprv ako administrátor, od r. 1930 ako farár. V r. 1936 sa stal farárom v Radvani, v rokoch 1937-1940 bol ako diabetik na zdravotnej dovolenke. Od r. 1940 bol duchovným správcom v nemocnici v Bratislave, kde aj zomrel. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vígľašská Huta-Kalinka 1927 - - 1929 - - Ferjanec, Ján farár
Pohronská Polhora 1929 - - 1935 - - Ferjanec, Ján farár
Radvaň 1935 - - 1940 - - Ferjanec, Ján farár