logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFekete, Michal, kanonik

Iné mená:

Fekete de Galántha Michal

Tituly:

kanonik, prepošt

Životopisné dáta:

19. st.

Životopis:

V r. 1825 prišiel do Banskobystrickej diecézy. Pretým bol farárom v Seredi. Stal sa farárom a altaristom v Bojniciach. Bol prepoštom de Hollóthó. V r. 1826 sa stal asesorom, v r. 1835 nitrianskym archidiakonom. V r. 1831 bol menovaný za kanonika ostrihomskej metropolitnej kapituly.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bojnice 1825 - - 1832 - - Fekete, Michal, kanonik farár