logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFegyveres, Ján

Iné mená:

Fegyveres Joannes. Fegyveres Ján

Životopisné dáta:

* Prievidza – † 20. februára 1825, Bojnice

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1765 stal bakalárom a v r. 1766 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v generálnom seminári a 24. júla 1769 bol poslaný za vychovávateľa do rodiny grófa Jána Erdődyho v Bratislave. Od 19. septembra 1771 pôsobil ako kaplán v Hlohovci, v r. 1772 obdržal farnosť v Tužine, čím bol v r. 1776 inkorporovaný do Banskobystrickej diecézy. Hollóthó. V r. 1806 sa stal farárom v Bojniciach a prepoštom de Hollothó. Farský majetok zveľadil tým, že založil majer v Kanianke a Lazanoch.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tužina 1772 - - 1806 - - Fegyveres, Ján farár
Bojnice 1806 - - 1825 - - Fegyveres, Ján farár