logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFarkaš, Štefan Volfgang

Iné mená:

Farkas Stephanus Volfgangus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Ako chovanec čanádskeho biskupa Tomáša Pálffy sa v seminári sv. Štefana stal v r. 1654 bakalárom a v r. 1655 magistrom filozofie. V r. 1657 bol farárom v Šuranoch, kde v tom roku vykonal vizitáciu Ján Cherlay, ktorý o farárovi zaznamenal, že má dobré odporúčania. 28. apríla 1664 bol ustanovený v Čeklísi čiže Bernolákove, nato 3. februára 1666 obdržal Rimóc, odtiaľ prešiel 19. júla 1668 do Šalgótarjánu, potom 20. mája 1672 do Čitára, teraz filiálke Nógradmarczala.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šurany 1657 oco. - 1664 apr. 28. Farkaš, Štefan Volfgang farár
Bernolákovo 1664 apr. 28. 1664 aug. - Farkaš, Štefan Volfgang farár
Salgó-Tarján(Maďarsko) 1666 júl 16. 1672 máj 20. Farkaš, Štefan Volfgang farár
Rimócz(Maďarsko) 1666 feb. 3. 1700 - - Farkaš, Štefan Volfgang farár