logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFarkaš, Jozef (1695-1737)

Iné mená:

Farkas Josephus.

Životopisné dáta:

* 1695 – † 13. júna 1737, Vyškovce nad Ipľom, okr. Levice

Životopis:

29. apríla 1720 bol ustanovený za farára v Horných Turovciach. V tom roku bol špecifikované úspechy farára v Dolných a Horných Turovciach. Odtiaľ prešiel 20. apríla 1722 do Vyškoviec nad Ipľom. Začal písať matriky. V r. 1732 tam vykonal vizitáciu Ján Ujvendéghy, ktorý o farárovi povedal, že má 37 rokov. 13. septembra 1734 žiadali Vyškovčania, aby im bol ponechaný tento farár Jozef Farkaš. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horné Turovce 1720 apr. 29. 1722 apr. 20. Farkaš, Jozef (1695-1737) farár
Vyškovce 1722 apr. 20. 1737 jún 9. Farkaš, Jozef (1695-1737) farár