logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFančovič, Štefan

Iné mená:

Fancsovics, etiam Jancsovics Stephanus. Fančovič František. Paulsovics Stephanus, vide Fancsovics.

Životopisné dáta:

* 1657 – † po r. 1710

Životopis:

Zo seminára sv. Štefana. 3. septembra 1684 bol ustanovený za farára vo Vajnoroch. 28. februára 1687 prijal Lieskov, Vajnory sa dočasne stali filiálkou Rače. V mesiaci februári 1690 prijal Radošinu, kam nemal pevnú pôdu pod nohami kvôli turbulentným časom. 1. mája 1692 bol ustanovený do Turčianskeho Svätého Ďura. Odtiaľ 23. augusta 1699 prijal úrad v Malom Bábe, s filiálkami Pusté Sady, Mladý Háj a Zemianske Sady. Tam v r. 1700 vykonal vizitáciu Jozef Pongrácz, ktorý o farárovi zaznačil toto: Kostol má opravený, ale farnosť spustošenú. Na pána sa nalieha, aby farárovi pridelil spojené sídlo, aby bolo kázanie zaručené. Mladý Háj mal vtedy filiálky Rumanovú a Šalgočku. Vo veku 43 rokov neboli proti nemu nijaké sťažnosti. V r. 1701 dostal nástupcu. 12. apríla 1701 bol ustanovený v Tŕni, kde pôsobil do r. 1710.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vajnory 1684 sept. 3. 1690 feb. - Fančovič, Štefan farár
Radošina 1690 - - 1692 - - Fančovič, Štefan farár
Báb 1699 aug. 28. 1701 - - Fančovič, Štefan farár
Tŕnie 1701 apr. 12. 1710 - - Fančovič, Štefan farár