logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFábry, Michal

Iné mená:

Fábry Michael.

Životopisné dáta:

* 1684 – † 14. januára 1739, Závada, okr. Topoľčany

Životopis:

Teológiu študoval v budínskom seminári Szelepcsényianum. 24. marca 1708 bol vysvätený za kňaza. 18. mája bol poslaný a 25. októbra toho istého roka ustanovený za farára v Modrovej. 5. júla 1712 prijal Nitriansku Blatnicu, kde v r. 1713 vykonal vizitáciu Pavol Ziči, ktorý o farárovi povedal, že je dostatočne učený, niet proti nemu nijakej sťažnosti, vo všetkom sa vzdeláva. 11. septembra 1716 prešiel do Nadlíc, kde 6. apríla 1723 dostal nástupcu. 11. marca 1734 bol ustanovený do Dolných Merašíc, kde začal viesť matriky. Už 2. apríla 1735 prešiel do Závady, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Modrová 1708 máj 18. 1716 sept. 11. Fábry, Michal farár
Nitrianska Blatnica 1712 júl 5. 1721 - - Fábry, Michal farár
Nadlice 1716 sept. 11. 1723 apr. 6. Fábry, Michal farár
Merašice 1734 mar. 11. 1735 apr. - Fábry, Michal farár
Závada 1735 apr. 2. 1739 - - Fábry, Michal farár