logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFábry, Juraj (Turčiansky Michal, 1559)

Iné mená:

Fábry Georgius. Fábry Juraj

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V rokoch 1559 až 1564 sa objavuje ako farár v Turčianskom Svätom Michale. O ňom vizitátor prvého roka hovoril: je celkom katolík, ale ženatý. Vizitátor r. 1560 má o ňom toto: Mladý, ženatý, dobre vzdelaný, nie neľudský, obdarený dobrými spôsobmi. Kostol udržiava v dobrom poriadku s decentnou výzdobou a obradmi. Avšak prijíma pod oboma spôsobmi. Biedne sa sťažuje na Juraja Rakovského, ktorý lúku odpradávna patriacu fare násilne drží pre seba na škodu a bezprávie farárovi. 4. októbra toho roka 1560 nariadil vikár Andrej de Zelecz jemu a iným farárom, aby vypočuli svedkov v kauze Baltazára Kozu, farára v Dubovej. Na príkaz vikára Mateja Greguša, prijatý 29. marca 1564, docitoval Martina Figuli, farára zo Slovenského Pravna, ktorý zbil sluhu Petra Nyáriho.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčiansky Michal 1559 a 1564 - sp. - Fábry, Juraj (Turčiansky Michal, 1559) farár