logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFábry, Ján Blažej

Iné mená:

Fábry Blasius. Fábry Ján Blažej

Životopisné dáta:

* ? – † 1728, Lopej, okr. Brezno

Životopis:

Teológiu študoval v seminári sv. Vojtecha. 22. marca 1704 bol vysvätený za kňaza. 24. novembra 1705 bol ustanovený v Sielnici a Badíne, nato 16. januára 1719 prijal farnosť Lopej s oboma Lehotami, kde pracoval až do r. 1728. Tam aj zomrel. Kostolu zanechal 200 florénov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.


Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sielnica 1705 nov. 24. 1719 jan. 16. Fábry, Ján Blažej farár
Sliač 1706 - - 1709 - - Fábry, Ján Blažej excurrendo administroval zo Sielnice
Lopej 1719 jan. 16. 1728 - - Fábry, Ján Blažej farár