logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFábian, Jozef (18. stor.)

Iné mená:

Fábián Josephus.

Životopisné dáta:

*?,+ 27.Jún 1794

Životopis:

Bol chovancom seminára sv. Štefana, potom prebendátom v Bratislave. Na príhovor kanonikov bratislavskej kapituly obdržal benefícium v Tvrdošovciach, kam bol ustanovený 23. januára 1749. Tam v r. 1754 vykonal Juraj Molnár vizitáciu. 13. februára 1773 sa stal spišským kanonikom, tak v júni odišiel do Spišskej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tvrdošovce 1749 jan. 23. 1773 feb. 13. Fábian, Jozef (18. stor.) farár