logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFaber, Abrahám

Iné mená:

Abraham.

Životopisné dáta:

16. st.

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že v rokoch 1516 až 1534 bol farárom v Radvani. Bol synom Štefana Fabera z Poník. Toto bolo napísané na starobylom oltári pri vizitácii v r. 1696.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Radvaň 1516 - - 1534 - - Faber, Abrahám farár