logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovEsterházi, Juraj

Iné mená:

Eszterházy, Galanthai Eszterházy. Eszterházy de Galantha Comes Georgius.

Tituly:

svätiaci biskup, prepošt

Životopisné dáta:

* 25. marca 1630, Galanta – † 19. augusta 1663, pri Štúrove, okr. Nové Zámky

Životopis:

Príslušník česneckej vetvy významného šľachtického rodu. Pochádzal z dvadsiatich detí. Po absolvovaní štúdia v jezuitskom kolégiu v Trnave študoval teológiu na tamojšej univerzite, potom v Nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme. Kňazské svätenie prijal v r. 1654. Dňa 3. augusta toho roka sa stal ostrihomským kapitulným kanonikom a poslaný do Vojky nad Dunajom. 14. januára 1655 sa stal gemerským archidiakonom, 20. apríla 1658 prepoštom svätojurskej oblasti a katedrálnym archidiakonom, 20. apríla 1661 svätoštefanským prepoštom v Trnave. Zúčastňoval sa vojenských podujatí proti Turkom. V jednej z bitiek velil kapitulskému oddielu a padol.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Kollányi, F.: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Ostrihom 1900, s. 271-272; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 29-30; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vojka nad Dunajom 1655 sp. - - - - Esterházi, Juraj farár