logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovÉrsekujváry, Wolfgang

Iné mená:

Érsekujváry Volfgangus.

Životopisné dáta:

* 1563? – † 1638

Životopis:

Štúdiá absolvoval v Trnave. Za kňaza bol vysvätený 22. júla 1587. Od r. 1611 do r. 1613 bol farárom v Nesvadoch, potom v Tekovských Lužanoch, potom v Mužle, ktorú viedol až do r. 1618. Už od 16. mája 1618 bol farárom v Nových Zámkoch, kde pracoval celých päť rokov, nie bez ujmy na svojom živote v Bethlenovskom povstaní. 25. apríla 1619 mu Peter Pázmány daroval kanoniu v Ostrihome. Niekoľko rokov bol altaristom Kristovho Tela. V r. 1624 sa stal hontianskym archidiakonom. Listom z 5. júna 1626 mu Peter Pázmány pridelil farnosť Rimavská Sobota, uprázdnenú smrťou Ondreja Krepelicza. V r. 1627 bol dočasne prefektom vo Sv. Beňadiku, v r. 1629 prefektom v seminári. V r. 1628 sa stal nitrianskym archidiakonom, v r. 1629 opátom sv. Salvatora de Lekér et Zebegény. V r. 1630 vykonal vizitáciu nitrianskeho archidiakonátu. 4. októbra 1629 a 1630 sa zúčastnil na trnavskej synode. 13. júla l637 pozval arcibiskupa Imricha Lósy na svoje sekundície, ktoré slávil 22. júla toho roka.

Pramene:

Péterffy, Conc. II. 265, 374; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894 et Supplementum, Addenda et corrigenda. In parte secunda.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Mužla 1611 sp. - 1618 - - Érsekujváry, Wolfgang farár
Tekovské Lužany 1613 - - - - - Érsekujváry, Wolfgang farár
Nesvady 1613 sp. - - - - Érsekujváry, Wolfgang farár
Nové Zámky 1618 máj 16. - - - Érsekujváry, Wolfgang farár
Rimavská Sobota 1626 jún 5. - - - Érsekujváry, Wolfgang farár