logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovErős, Michal

Iné mená:

Erőss, Michael.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že z farnosti Horný Bar prijal Kostolnú Galu čiže, v r. 1668 prešiel do Veľkej Paky. 15. marca 1673 bol ustanovený v Zlatých Klasoch. V r. 1680 sa tam konala vizitácia, v ktorej bolo k farárovi pripojených osem podnájomníkov. Tam pracoval až do r. 1681.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horný Bar 1668 pred - 1668 - - Erős, Michal farár
Veľká Paka 1668 - - 1673 mar. 15. Erős, Michal farár
Holice 1673 - - 1673 mar. 15. Erős, Michal farár
Zlaté Klasy 1673 mar. 15. 1681 - - Erős, Michal farár