logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovErős, Ignac

Iné mená:

Erőss Ignatius.

Tituly:

dištriktuálny dekan, honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 2. júla 1786 – † 2. októbra 1861, Jurová, okr. Dunajská Streda

Životopis:

Štyri ročníky teológie ukončil v trnavskom arcibiskupskom seminári v Trnave v r. 1810 a 1. septembra toho roka bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Tomášikove. V r. 1813 sa stal farárom v Bake, odtiaľ bol 2. marca 1827 predstavený a 26. toho mesiaca ustanovený v Plášťovciach. 27. apríla 1830 bol ustanovený v Karancsságu. Od r. 1835 bol dekanom. 14. januára 1841 sa stal špirituálom v Pázmaneu. 16. januára 1844 prijal prezentu pre Nesvady, kde sa stal dekanom. V r. 1846 tam vykonal archidiakonskú vizitáciu Vincent Jaroš. Od r. 1851 bol ostrihomským honorárnym kanonikom. V mesiaci októbri 1855 zanechal farnosť. Od 21. januára 1858 žil v ústave sv. Vojtecha. Zomrel v Jurovej.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Baka 1813 - - 1827 mar. 2. Erős, Ignac farár
Plášťovce 1827 mar. 2. 1830 apr. 27. Erős, Ignac farár
Karancsság (Maďarsko) 1830 apr. 27. 1841 jan. 14. Erős, Ignac farár
Nesvady 1844 jan. 16. 1855 okt. - Erős, Ignac farár