logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovErnyei, Ľudovít

Iné mená:

Ernyei Ludovicus

Tituly:

publicista

Životopisné dáta:

* 25. augusta 1854, Hrušov, okr. Veľký Krtíš – † 30. decembra 1936, Modra, okr. Pezinok

Životopis:

Gymnázium navštevoval v Banskej Bystrici a v Ostrihome. Filozofiu a teológiu vyštudoval v Ostrihome, kde ho aj 21. septembra 1877 vysvätili za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Ostrihome-Vizivárosi, kde bol zastupujúcim profesorom na preparandii učiteľov základných škôl. Od r. 1880 ako profesormaďarského jazyka a všeobecného dejepisuna arcibiskupskom gymnáziu v Trnave. Od septembra 1883 pôsobil ako farár v Šenkviciach, od r. 1889 v Modre. V r. 1902 sa stal asesorom, v r. 1908 dekanom, v r. 1908 titulárnym opátom. Od r. 1922 žil na odpočinku v Modre.
Písal poéziu, prispieval do maďarských náboženských novín a časopisov Népnevelő, Új Magyar Sion, Alleluja. V r. 1876 vyšiel v Új Magyar Sion článok o rozvoji katolicizmu v Austrálii A katholicismus fejlődése Ausztraliában, v r. 1881 v Népisk. Tanügyi Figyelő článok s titulkom Tudjuk, hogy a szeretet hódít (Vedieť, ako očariť milovaného). V Népnevelő vyšli v r. 1882 tri články: A pap és tanító közti viszony (Porovnanie kňaza a učiteľa), Igaz-e, hogy a lelkészek bitorolják a felügyeleti jogot a népiskolákban (Pravda o tom, že kňaz má právo dozerať na ľudové školy) a Népünk és a ponyva-irodalom.

Pramene:

Schematizmy Ostrihomského arcibiskupstva z rokov 1910-1918; Schematizmy Apoštolskej administratúry trnavskej z r. 1926, 1933, 1938; Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 109-110; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Schem. 1915, 1933
http://mariasoft.sk/knazi/series1.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ostrihom II.(Maďarsko) 1877 - - 1880 - - Ernyei, Ľudovít kaplán
Trnava 1880 - - 1883 sept. 21. Ernyei, Ľudovít prof. na gymn.
Šenkvice 1883 sept. 21. 1889 - - Ernyei, Ľudovít farár
Modra 1889 - - 1922 - - Ernyei, Ľudovít farár 1902 asesor, dekan, 1908 okr. dekan,.
Modra 1922 - - +1936 dec. 30. Ernyei, Ľudovít dôchodok