logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovErdélyi, Štefan (1678-1743)

Iné mená:

Erdélyi Stephanus.

Životopisné dáta:

* 1678, Nitra – † 5. mája 1743, Plavecký Peter, okr. Senica

Životopis:

Z generálneho seminára sa v r. 1698 stal bakalárom a v r. 1699 magistrom filozofie. Tri roky teológie absolvoval v malom seminári v r. 1701. 18. novembra 1710 bol ustanovený do prepoštskej farnosti Nováky. Vtedy ho Inocent XIII suspendoval, pretože prenasledoval svojho sluhu s mečom v rukách, v r. 1722 mu dal rozhrešenie. Tam bol až do r. 1714. 3. marca 1723 bol ustanovený za farára mestečka Stará Turá. Nato bol 20. marca 1727 ustanovený v Smoleniciach a už 27. novembra toho roka prešiel do Plaveckého Svätého Mikuláša. Tam vykonal v r. 1731 vizitáciu Ján Jelenfy, ktorý o farárovi napísal, že má 53 rokov a že jeho farníci o ňom vydali jednohlasne dobré svedectvo s pochvalou, čo poznal aj vizitátor na vlastné oči. Potom 1. júna 1737 prijal ako prvý farár Plavecký Svätý Peter, ktorý bol prv filiálkou Svätého Mikuláša. Tam začal písať matriky a tam aj zomrel. Už za života založil mnohé fundácie.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nováky 1710 nov. 13. 1713 - - Erdélyi, Štefan (1678-1743) farár
Stará Turá 1723 mar. 3. 1727 mar. 20. Erdélyi, Štefan (1678-1743) farár
Plavecký Mikuláš 1727 nov. - 1737 - - Erdélyi, Štefan (1678-1743) farár
Plavecký Peter 1737 jún 1. +1743 máj 5. Erdélyi, Štefan (1678-1743) farár