logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovEmmanuel, Jozef

Iné mená:

Montevideo, Považanec, Smiechoslav, Veleman, J. E.

Tituly:

básnik, národný a ľudovýchovný pracovník

Životopisné dáta:

* 18. marca 1803, Vrbové, okr. Piešťany – † 8. mája 1890, Košeca, okr. Ilava

Životopis:

Narodil sa v rodine obchodníka, jeho otec prišiel na Slovensko z Terstu. Gymnázium vyštudoval v Nitre a Bratislave (1821), filozofiu a teológiu v Trnave. Za kňaza ho vysvätili 15. novembra 1827.
Ako kaplán pôsobil v Bytči a Košeci, v roku 1845 sa stal farárom v Horných Kočkovciach (teraz súčasť Púchova), v rokoch 1846-1890 farárom v Košeci, r.1860 dekanom Ilavského dištriktu.
Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej, Spolku sv. Vojtecha (nakrátko aj členom jeho výboru), katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom. Zaslúžil sa o postavenie pomníka Jána Hollého na Dobrej Vode; so Š. Závodníkom spolupracoval pri zakladaní spolkov striezlivosti.
Patril k mladšej generácii bernolákovcov, ale ako jeden z prvých sa prihlásil k štúrovskej slovenčine. Jeho básnické prvotiny, písané v bernolákovčine, zostali v rukopisoch. Prvú báseň (K Orlovi) publikoval v Orle tatránskom (1846) až vyše štyridsaťročný. Príležitostné básne k cirkevným sviatkom a udalostiam uverejňoval najmä v časopise Cyrill a Method a v týždenníku Katolícke noviny; v časopisoch Černokňažník a Rarášek sa venoval satire a pranierovaniu spoločenských pomerov. Knižne mu vyšla iba veršovaná vianočná hra Betlehem (Budín 1856), ktorou chcel povzniesť tento upadajúci žáner na vyššiu morálnu úroveň; niektoré jeho príležitostné básne vyšli ako osobitné tlače.
Prevažná časť jeho tvorby však zostala v rukopisnej pozostalosti. Tematicky bola už usporiadaná do cyklov, obsahujúcich básne moralizujúce (Mravné náuky, Venečky kresťansko-mravných citov), príležitostné (Cirkevné slávnosti), žartovné (Večerné zábavy), básne na prírodné motívy (Kalendár domáceho života), Odmena detinskej usilovnosti pre mládež skolskú a Bohyňa Tatranských hor. Viaceré jeho básne posmrtne uverejnil F. R Osvald v Literárnych listoch. Svojím veršovaním sa snažil priblížiť k ľudovej reči, prevzal niektoré znaky ľudového humoru, nedokázal sa však vyhnúť rétorizmu a didaktizmu.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 299-300; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horné Kočkovce - Púchov II. 1845 - - 1846 - - Emmanuel, Jozef farár
Košeca 1846 - - +1890 máj 8. Emmanuel, Jozef farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
937413Emmanuel, JozefBetlehem1856

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
51841Katolícke noviny185013Jozef Emmanuel, farár košetskí Swítáňí na deň wskríšeňá Kristowého.
51852Katolícke noviny185014Jozef Emmanuel, farár košetskí Ženi ewangelické a dwá učedelnici ku hrobu.
51919Katolícke noviny185019J. Emmanuel Pálenowá pijatika. (Záwírka.)
51932Katolícke noviny185022Jozef Emmanuel farár Rosetskí K rodákom.
51813Katolícke noviny18507Jozef Emmanuel Naše náďeje.
42553Cyrill a Method18501Jozef Emmanuel, farár Košetský . Báseň na Cyrilla a Methoda
44253Cyrill a Method18506Jozef Emmanuel Radostný ples
52623Katolícke noviny1851a15Jozef Emmanuel. Swaté prijimáňi a jeho obradi.
52624Katolícke noviny1851a15Jozef Emmanuel. K r í ž.
52627Katolícke noviny1851a15Jozef Emmanuel. Wečerná w pátek u kríža pobožnosť.
52628Katolícke noviny1851a15Jozef Emmanuel. Dalšé rozmluwáňi medzí farárom a osadními.
52593Katolícke noviny1851a20Jozef Emmanuel. Smrť Abelowa.
52594Katolícke noviny1851a20Jozef Emmanuel. Noc.
52226Katolícke noviny1851a2Jozef Emmanuel Odpoweď pánu Chlebákowi
52180Katolícke noviny1851a6Joz. Emmanuel Wira katolická
52181Katolícke noviny1851a6Joz. Emmanuel Príroda
52236Katolícke noviny1851a13Jozef Emmanuel Swaté prijimáňi a jeho obradi.
52237Katolícke noviny1851a13Jozef Emmanuel Jar.
44652Cyrill a Method185219Jozef Emmanuel Pokoj
39824Katolícke noviny185210Joz. Emmanuel, farár Košetský. Štyricaťdenni Swätý Pôst.
39895Katolícke noviny18528Joz. Emmanuel, Farár. Kázeň w čas poswäcania nowého cintera ( hrbytowa ).
39833Katolícke noviny18529Jozef Emmanuel, F. K. Pálenka a jej miláček.
42951Katolícke noviny185226Jozef Emanuel Sláwnosť
42104Katolícke noviny185239Jozef Emmanuel Pieseň
43631Katolícke noviny185242Jozef Emmanuel. Pieseň
43624Katolícke noviny185243Jozefa Emmanuel. Ku uwitaniu nowého spolku.
43056Katolícke noviny185250Jozef Emmanuel. Pieseň wečerná Bohabojného hospodára.
43119Katolícke noviny185251Jozef Emmanuel. Najlepší priateľ.
43929Katolícke noviny185227Jos. Emmanuel Pomník wďačnosti
45972Katolícke noviny185327Jos. Emanuel, s. k. Pobožné ku Bl. P. Marii city.
45987Katolícke noviny185331J. Emmanuel, farár košetský. Sláwnosť.
46622Katolícke noviny185353J. Emmanuel Uprimné city k nowému roku
51311Katolícke noviny185446J.Emmanuel Terajšie wzdýchanie Bohabojného Hospodára.
51321Katolícke noviny185447J.Emmanuel Vlastná wina
51340Katolícke noviny185450J.Emmanuel Nábožné dumy
51305Katolícke noviny185452J.Emmanuel Báseň k Novému roku 1885.
50878Katolícke noviny18541Josef Emmanuel Uprimné city Nitránskeho Biskupstwa
50936Katolícke noviny185416J.Emmanuel Báseň ku swadebnej sláwností ...
50989Katolícke noviny185417Jozef Emmanuel Národnia Hymna.
50924Katolícke noviny185418Jozef Emmanuel Skupáň.
50930Katolícke noviny185419Jozef Emmanuel Synowské Wýlewy.
50902Katolícke noviny18542Josef Emmanuel Uprimné city Nitránskeho Biskupstwa
50996Katolícke noviny185420Jozef Emmanuel Ples,pri odhalení pomníka JANOVI HOLLÉMU.
51064Katolícke noviny185422Jozef Emmanuel Nábožne city
50886Katolícke noviny18543 Lodička sw .Petra
51127Katolícke noviny185439J.Emmanuel Čas wečerný Pracowítého w lete ľudu.
51133Katolícke noviny185443J.Emmanuel Jeleň.
50917Katolícke noviny18546J.Emmanuel Uprimné city
50980Katolícke noviny18547J. Emmanuel Prísaha
50983Katolícke noviny18547J.Emmanuel Rozličnosti.
50966Katolícke noviny18548 Newinnosť
46946Katolicke noviny185549J.Emanuel. Nádej.
46961Katolicke noviny185550J.Emanuel. Božská wšadepritomnosť.
43270Katolícke noviny18551J. Emmanuel Žiaľ a wzdýchania
43776Katolícke noviny185510J. Emmanuel. Swäto-postne dumy Boha-bojného Hospodára.
43769Katolícke noviny185514Jos. Emmanuel, farár Kossetský. Jar a wskriesenie Jesu Krista.
43782Katolícke noviny185518Jozef Emmanuel Swäté z Rímu hlasy
44123Katolícke noviny185536J. Emanuel Duchowný liek w čas kolery.
46939Katolicke noviny185543J.Emannuel. Hrobitow.
43287Katolícke noviny18556J. Emmanuel Prjadky
47537Katolické noviny18561J. Emmanuel Báseň k nowému roku
47529Katolické noviny18566J. Emmanuel Mravné náuky
49798Katolícke noviny185621Od J. Emmanuela MRAVNÉ NAUKY
49808Katolícke noviny185622J. Emmanuel MRAVNÉ NÁUKY
49789Katolícke noviny185623Od J. Emmanuela MRAVNÉ NAUKY
49931Katolícke noviny185641J. Emmanuel Upomienka mladých věkov starčeka
50027Katolícke noviny185644J. Emmanuel MRAVNÉ NÁUKY
49993Katolícke noviny185645J. Emmanuel MRAVNÉ NÁUKY
49984Katolícke noviny185649J. Emmanuel MRAVNÉ NÁUKY
49971Katolícke noviny185650J. Emmanuel MRAVNÉ NÁUKY
47376Cyrill a Method čili Katolícke Noviny185710Jozef Emmanuel MRAVNÉ NAUKY.
47347Cyrill a Method čili Katolícke Noviny185711Jozef Emmanuel. MRAVNÉ NAUKY.
47367Cyrill a Method čili Katolícke Noviny185712Jozefa Emmanuel. MRAVNÉ NAUKY.
47355Cyrill a Method čili Katolícke Noviny18578Jozef Emmanuel. MRAVNÉ NAUKY.
47384Cyrill a Method čili Katolícke Noviny18579Jozef Emmanuel. MRAVNÉ NAUKY.
52711Katolické noviny18571Jozef Emmanuel BÁSEŇ k novému roku
52712Katolické noviny18571Jozef Emmanuel MRAVNÉ NAUKY.
52699Katolické noviny18572Jozef Emmanuel MRAVNÉ NAUKY.
52706Katolické noviny18573Jozef Emmanuel MRAVNÉ NAUKY.
52685Katolické noviny18574Jozef Emmanuel MRAVNÉ NAUKY.
52678Katolické noviny18575Jozef Emmanuel MRAVNÉ NAUKY.
52719Katolické noviny18576Jozef Emmanuel MRAVNÉ NAUKY.
52671Katolické noviny18577Jozef Emmanuel MRAVNÉ NAUKY.
50607Katolícke noviny185812Od Jozefa Emmanuela. Mravné nauky.
50587Katolícke noviny185813Od Jozefa Emmanuela. Domov náš.
46444Cyrill a Method čili Katolícke Noviny185814Jozef Emmanuel. Mravné náuky.
45229Cyrill a Method čili Katolícke Noviny18582Jozef Emmanuel. Mravné nauky.
45220Cyrill a Method čili Katolícke Noviny18583Jozef Emmanuel. Mravné náuky.
44740Cyrill a Method čili Katolícke Noviny185852Jozef Emmanuel Věstník Školský. Želanky
45300Cyrill a Method čili Katolícke Noviny18587Jozef Emmanuel. 68. Mravné nauky.
45290Cyrill a Method čili Katolícke Noviny18588Jozef Emmanuel 69. Mravné nauky.
42886Cyrill a Method186425Trenčiansky Považan. Vestník Cirkevný
44893Cyrill a Method18691Jozef Emmanuel, v Košeci. Radosť...
45569Cyrill a Method186926Jozef Emmanuel. Žalostná ozvena ľudu slovenského.
45576Cyrill a Method186929Emmanuel. Mravný Obraz.
45587Cyrill a Method186930Emmanuel. Cirkevné a Školské Zprávy.