logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDzurianik, Štefan

Životopisné dáta:

* 30. marca 1964, Jasenica, okr. Považská Bystrica – † 8. septembra 1999, Pruské, okr. Ilava

Životopis:

Po skončení teologického štúdia na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 19. júna 1988 vysvätený za kňaza. Od júna do septembra bol kaplánom v Čadci a v októbri nastúpil na základnú vojenskú službu. Po návrate bol na krátky čas kaplánom v Rajci v žilinskom okrese a stal sa farárom v Cabaji-Čápore v nitrianskom okrese. V roku 1992 sa stal farárom v Staškove v okrese Čadca. V rokoch 1998-1999 bol správcom farnosti Dubodiel v trenčianskom okrese. V r. 1999 bol preložený za kaplána do Pruského v ilavskom okrese, kde na následky ťažkej choroby zomrel.

Pramene:

Schematizmus nitrianskej diecézy 1996, s. 128; internetové zdroje.
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 204.
http://www.cabajcapor.fara.sk/historia-farnosti/kazi-posobiaci-vo-farnosti

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Čadca 1988 jún - 1988 sept. - Dzurianik, Štefan kaplán
1988 okt. - 1990 - - Dzurianik, Štefan zákl. voj. sl.
Rajec 1990 - - 1990 po - Dzurianik, Štefan kaplán
Cabaj-Čápor 1990 - - 1992 aug. - Dzurianik, Štefan farár
Staškov 1992 aug. - 1997 jún - Dzurianik, Štefan farár
Konská 1997 júl - 1998 - - Dzurianik, Štefan kaplán
Dubodiel 1998 - - 1999 - - Dzurianik, Štefan správca farnosti
Pruské 1999 - - +1999 sept. 8. Dzurianik, Štefan kaplán