logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDvorský, Jozef, SDB

Tituly:

rehoľný kňaz, kanonik Nitrianskej kapituly

Životopisné dáta:

* 22. januára 1949, Dubnica nad Váhom – † 26. mája 2021, Nitra

Životopis:

Po skončení odborného štúdia, kde sa vyučil za elektromontéra, pracoval ako robotník. Keď v roku 1969 prišli na faru do Dubnice Saleziáni dona Bosca, pocítil aj on „donboscovské“ povolanie a prihlásil sa popri zamestnaní na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Trenčíne, kde v roku 1972 zmaturoval. Medzitým absolvoval tajný saleziánsky noviciát a na sviatok dona Bosca, 31. januára 1972, tajne zložil prvé rehoľné sľuby. O rok neskôr sa ako tajný salezián prihlásil na štúdium teológie na Rímskokatolícku cyrilo-metodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde ho prijali ako diecézneho bohoslovca. Pred diakonátom v roku 1978 tajne zložil doživotné rehoľné sľuby. Po skončení štúdia teológie ho 11. júna 1978 vysvätil ThDr. Július Gábriš za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Krásne pri Topoľčanoch, v Púchove a Čadci. Potom bol farárom v Bolešove a vo Svinnej pri Bánovciach nad Bebravou. V roku 1991 z poverenia nitrianskeho diecézneho biskupa a tiež provinciála saleziánov na Slovensku zakladal farnosť v Novej Dubnici. Od roku 1992 bol aj dekanom miestneho dekanátu. V roku 1999 bol menovaný za dekana, farára farnosti Šaštín-Straže a správcu Národnej Svätyne Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. V Šaštíne pôsobil dva roky. Nitriansky diecézny biskup Ján Chryzostom kardinál Korec ho v septembri 2001 ustanovil za špirituála v Kňazskom seminári Svätého Gorazda v Nitre, kde ako odborný asistent vyučoval spirituálnu teológiu a mal na starosti duchovnú formáciu mladých kňazov nitrianskej diecézy. Na konci augusta 2006 z rozhodnutia nitrianskeho biskupa Viliama Judáka bol menovaný za kanonika sídelnej kapituly Nitrianskej diecézy a za penitenciára tamojšej katedrály. V posledných rokoch trpel onkologickým ochorením, ktorému napokon podľahol.
Zádušnú svätú omšu v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma celebroval 29. mája nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s pomocným nitrianskym biskupom Mons. Petrom Beňom, rožňavským biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom, biskupom – ordinárom OS a OZ SR Mons. Františkom Rábekom, provinciálom Saleziánov na Slovensku donom Petrom Timkom, veľprepoštom katedrálnej kapituly Mons. Štefanom Vallom, kanonikmi a ďalšími kňazmi saleziánmi. Homíliu predniesol spolužiak biskup Stanislav Stolárik. Na záver svätej omše sa zo zosnulým vo svojich príhovoroch rozlúčili aj provinciál saleziánov don Peter Timko a veľprepošt katedrálnej kapituly Mons. Štefan Vallo. Záverečné pohrebné obrady nad kanonickou kryptou na Nitrianskom hrade vykonal biskup František Rábek a ostatky boli uložené do krypty, kde odpočívajú nitrianski katedrálni kanonici.

Pramene:

Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978, s. 307
https://www.farnost-cadca.sk/knazi-vo-farnosti/;
http://www.biskupstvo-nitra.sk/19234-2/;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210527032; parte;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210529005;
http://www.biskupstvo-nitra.sk/na-nitrianskom-hrade-odprevadili-do-vecnosti-zosnuleho-kanonika-jozefa-dvorskehosdb/

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krásno 1978 - - 1978 okt. 1. Dvorský, Jozef, SDB kaplán
Púchov 1978 okt. 1. 1980 - - Dvorský, Jozef, SDB kaplán
Čadca 1980 - - 1982 - - Dvorský, Jozef, SDB kaplán
Bolešov 1982 - - 1986 - - Dvorský, Jozef, SDB administrátor
Svinná 1986 - - 1991 - - Dvorský, Jozef, SDB farár
Nová Dubnica 1991 - - 1992 - - Dvorský, Jozef, SDB administrátor 1992-1997 dekan
Dubnica nad Váhom 1992 - - 1999 - - Dvorský, Jozef, SDB administrátor
Šaštín 1999 - - 2001 - - Dvorský, Jozef, SDB farár
Nitra 2001 - - 2006 - - Dvorský, Jozef, SDB špirituál v seminári 2006 kanonik-penitenciár