logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDvoran, Martin

Iné mená:

Dvorán Martinus.

Tituly:

dištriktuálny dekan, bernolákovec, literárny mecén

Životopisné dáta:

* 13. októbra 1770, Vysoká pri Morave, Hochštetno, okr. Malacky – † 29. februára 1848, Pezinok-Cajla

Životopis:

Teológiu študoval v roku 1791-1794 v Generálnom seminári v Bratislave, v r. 1794 ho vysvätili za kňaza. V rokoch 1794-1805 pôsobil ako kaplán v Čachticiach, Kuchyni a Pezinku. V r. 1805 sa stal farárom v Chorvátskom Grobe, od .1. januára 1822 prešiel do Pezinka, kde sa stal dekanom. 28. decembra 1846 sa zriekol farnosti a odišiel do dôchodku. Patril k národnobuditeľským pracovníkom v Slovenskom učenom tovarišstve, bol členom jeho hlavného stánku v Trnave.
Propagoval a podporoval rozvoj slovenskej bernolákovskej literatúry. Vlastnou tvorbou prispel osobitne k rozvoju kázňovej literatúry. V r.1819 vydal v Bratislave kázeň, ktorá bola venovaná 50. výročiu kňazskej vysviacky Ignáca Kajetána Ďuriša, bernolákovca a člena Slovenského učeného tovarišstva. Neskôr vyšla ešte v druhom vydaní v Trnave r.1834 v zborníku Kázne príhodné... (zostavenom Michalom Rešetkom).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 80-81; Hučko, J.: Sociálne zloženie a pôvod slovenskej obrodenskej inteligencie. Bratislava 1974, s. 44; Katolícke noviny, r. 65,1950, č. 17; Rizner, L. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. 1. Martin 1929, s. 355; Slovenský biografický slovník I. Martin 1986, s. 534.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Chorvátsky Grob 1805 - - 1822 jan. - Dvoran, Martin farár
Pezinok 1822 jan. 1. 1846 dec. 28. Dvoran, Martin farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
937405Dvoran, MartinPríhodná Kázeň o welmi obtížných, ale spolu y ludom užitečných Powinnosťách Stawu Kňezskeho, kteru w Chráme Plavecko-Sstwrteckem prednesel Martin Dvoran, Farár Horwáth-Gurabský, dn1819